Γεννήθηκε το 1972 και κατοικεί μόνιμα στη Νεοχωρούδα. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια. Είναι έγγαμος με 4 παιδιά.

Leave a Comment