Γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στη Λητή. Είναι κάτοχος πτυχίου λογιστικής και τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται στον κλάδο της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Τα τελευταία 3 χρόνια μάλιστα είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Leave a Comment