Γεννήθηκε το 1986 και από το 2008 διαμένει μόνιμα στο Ωραιόκαστρο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σημειωτική, Πολιτισμό & Επικοινωνία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο του 2022 συμμετείχε εθελοντικά στην οργάνωση συνεδρίου το οποίο ήταν συναφές με το μεταπτυχιακό της. Έχει καλή γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία 15 χρόνια με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά όλων των ηλικιών αλλά και επαγγελματίες που επιλέγουν τη δια βίου μάθηση, με ποσοστά επιτυχίας στην απόκτηση πτυχίων που αγγίζουν την απόλυτη επιτυχία. Παρακολουθεί ανελλιπώς όλα τα σεμινάρια και τις ημερίδες που σχετίζονται με τον κλάδο της, καθώς η συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη είναι σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητας της. Τα τελευταία δυο χρόνια εργάζεται σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο ενώ παράλληλα συμμετείχε στη συγγραφή σεναρίου της ομάδας έργου ΑΠΘ που σχετίζεται με το πρόγραμμα ΕΑΝ (Εισαγωγή Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο). Αυτή τη χρονιά εργάστηκε ως εξετάστρια προφορικών σε επίπεδα γνώσεων Β2 και Γ2.

Leave a Comment