Γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί μόνιμα στη Νεοχωρούδα. Είναι Ειδικός εμπορίας και διαφήμισης προώθησης προϊόντων της Σχολής ΠΑΣΤΕΡ και βοηθός φυσικοθεραπευτή. Διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση πτηνοτροφικής μονάδας, στην οποία απασχολείται.

Leave a Comment