Γεννήθηκε το 2003 και κατοικεί μόνιμα στο Δρυμό. Είναι φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και παράλληλα εργάζεται. Υπήρξε ενεργό μέλος στη μαθητική κοινότητα, συμμετέχοντας σε συμβούλια και σε επιτροπές.

Leave a Comment