Γεννήθηκε και κατοικεί στη Λητή από το 1996. Είναι απόφοιτος Λυκείου και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος.

Leave a Comment