Γεννήθηκε το 1966 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο. Υπεύθυνη Γραφείου Κατάρτισης Τήρησης & Ελέγχου Προϋπολογισμού στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης από το 1987-2007. Ακόμη Α’ Αντιπρόεδρος του Σωματείου Λιπασμάτων και εκλεγμένο μέλος στην εξελεγκτική επιτροπή της Ομοσπονδίας Πετρελαιοειδών & Χημικών Ελλάδος.

Leave a Comment