Μία νέα εμπειρία στην καθημερινότητα φέρνει ο “ψηφιακός Δήμος” 

Η νέα εποχή της τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί καινούργιες υπηρεσίες και μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα ολιστικής διαχείρισης όλων όσων ο δημότης ζητάει από τον δήμο του.

Ο πολίτης απαιτεί προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και όχι να περιμένει σε ουρές μπροστά από γκισέ και γραφεία. Πέρασε η εποχή που οι πολίτες έπρεπε να χάνουν ένα ολόκληρο πρωινό για να πάνε στον Δήμο ή να περιμένουν εβδομάδες και μήνες για να λάβουν ένα έγγραφο.

Οι Δήμοι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σκεφτούν πως η τεχνολογία θα συνεισφέρει ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία που έχει ο πολίτης στις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες. Στόχος να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω διάφανων συναλλαγών ώστε να αυξηθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης
προς τους δήμους.

Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τη δομή λειτουργίας ενός δήμου στους ακόλουθους τομείς:
– Να εμβαθύνει στις ρεαλιστικές ανάγκες των πολιτών ώστε τα έργα που υλοποιεί να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.
– Να παρέχει υπηρεσίες πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη συνέπεια
– Να δημιουργεί συνέργειες και συνεργασίες με φορείς τοπικούς και υπερτοπικούς
– Να είναι σε θέση να λανσάρει ακόμη και υπηρεσίες, που μπορούν να συνεισφέρουν στα έσοδα του.

Για να μπορεί ένας Δήμος να υιοθετήσει και να ενσωματώσει στις υπηρεσίες του την ψηφιοποίηση και να επιτύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρειάζεται να εκπαιδευθεί το προσωπικό του, ιδιαίτερα αυτό που είναι θεσμικά επιφορτισμένο με τη λήψη αποφάσεων.

Οι διοικήσεις των Δήμων χρειάζεται να κατανοήσουν ότι το “χαρτοβασίλειο” των υπηρεσιών αποτελεί παρελθόν ή τουλάχιστον σταδιακά πρέπει να γίνει παρελθόν.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στους Δήμους, όπως προβλέπεται και από το πρόγραμμα “Ψηφιακός Δήμος”, που αφορά σε όλους τους Δήμους της χώρας, μπορεί να:
• διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες
• καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική
• βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
• προσδίδει δύναμη στο δημότη
• διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά
• συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής
• συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη και
• δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης, ή περαιτέρω ανάπτυξης κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Όπως αναδεικνύει και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών σε πρόσφατη (Νοέμβριος 2022) μελέτη του για την ψηφιακή διακυβέρνηση στους Δήμους, εκμεταλλευόμενοι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. καθώς επίσης και τα ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και τις λύσεις που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, οι Δήμοι της χώρας μπορούν να σχεδιάσουν τη νέα στρατηγική Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα επεκτείνει τις τεχνολογικές υποδομές, καθώς επίσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Η προσπάθεια αυτή θα πυροδοτήσει την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, καθώς σχηματίζεται χώρος στην αγορά για τεχνολογική υποστήριξη και συνεργασία με τους Δήμους, οδηγώντας παράλληλα σε δημιουργία νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Η τεχνολογική πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη των υπηρεσιών αλλά και των οικοσυστημάτων των Δήμων, με την προοπτική της δημιουργίας Έξυπνων Πόλεων, όπου η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση οδηγούν σε αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η ψηφιοποίηση ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας των Δήμων
Οι παραπάνω στόχοι, τους οποίους αναδεικνύει το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, είναι επί της ουσίας “καταστατικοί” στόχοι για τους Δήμους του 2030.

Αξιολογώντας και τα social media, που αξιοποιούν οι Δήμοι, το Παρατηρητήριο υπογραμμίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκουν πολλαπλές εφαρμογές, καθώς δημότες αλλά και απλοί επισκέπτες μπορούν να έχουν “ζωντανή” ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον Δήμο, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με το δήμο και τους αρμόδιους υπαλλήλους για να επιλύσουν απορίες και να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών του δήμου.

Μάλιστα, κατά το Παρατηρητήριο, πέρα από την απλή ύπαρξη κάποιου επίσημου λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, σημαντικό για την επικοινωνία των δήμων με τους πολίτες είναι και το πλήθος των προσφερόμενων καναλιών επικοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος των χρηστών του διαδικτύου επιλέγει να μην χρησιμοποιεί πολλαπλά
κοινωνικά δίκτυα, παρά μόνο αυτό ή αυτά που το εξυπηρετούν και του ταιριάζουν καλύτερα. Έτσι, ένας δήμος ο οποίος παρέχει την πληροφόρηση του σε περισσότερα του ενός κοινωνικά δίκτυα, είναι δεδομένο ότι μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου του. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι πολύ σπάνιο κάποιος χρήστης να δημιουργήσει έναν καινούριο λογαριασμό σε
δίκτυο που δεν χρησιμοποιεί, αποκλειστικά και μόνο για να επικοινωνήσει με τον δήμο του.

Κρίσιμης σημασίας τέλος είναι και η ενθάρρυνση της εμπλοκής των πολιτών στον σχεδιασμό για την υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων, με κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη από την πλευρά των Δήμων.

Οι πολίτες είναι πολλές φορές πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που αφορούν τα κοινά του τόπου τους και δεν θα πρέπει να παραλείπεται η συμμετοχή τους όταν διοργανώνονται δράσεις για την προαγωγή της αύξησης της ποιότητας της ζωής τους.