Υποδομές Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Λύσεις για την υποστήριξη, την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών με τη χρήση IoT, Οπτικών Ινών, ασύρματων δικτύων κα. 

 

Περιβάλλον. Παρακολούθηση, βέλτιστη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης ρύπων, θορύβου, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τη χρήση αισθητήρων μέτρησης διαφόρων παραμέτρων κα. 

 

Μεταφορές – Μετακινήσεις. Βελτίωση του δικτύου μεταφορών αλλά και της ποιότητας του. Λύσεις όπως προγραμματισμός μεταφορών σε πραγματικό χώρο, δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων με ηλιακή φόρτιση, συνεχή παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέσα μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο κα. 

 

Ενέργεια. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας για τα δημόσια κτήρια, αισθητήρες φωτισμού, ηλιακά πάνελ κα. 

 

Διαχείριση Αποβλήτων & Υδάτινων πόρων. Μείωση κατανάλωσης ύδατος, αναβάθμιση της ποιότητας παροχής ύδρευσης και ορθή διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Τουρισμός/ Πολιτισμός/ Εκπαίδευση. Αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου με την ανάπτυξη, την προβολή και τη βελτιωμένη διαχείριση του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος (π.χ. καινοτόμες εφαρμογές τουρισμού). 

 

Οικονομία – Ανάπτυξη. Δημιουργία και συνεχή υποστήριξη μίας νέας οικονομικής δραστηριότητας – επιχειρηματικότητας με λύσεις όπως ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, προβολή επιχειρήσεων κλπ. 

 

Ασφάλεια – Πολιτική Προστασία. Ηλεκτρονική και “έξυπνη” διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας με εφαρμογές για την παρακολούθηση της ασφάλειας δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς περιστατικών από τους πολίτες, αισθητήρες στον ορεινό όγκο του Δήμου και σύστημα αυτόνομων drones για πυροπροστασία και φύλαξη των δασικών περιοχών. 

 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Ενδυνάμωση της διαφάνειας των δημόσιων διαδικασιών και ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων, αιτημάτων, βλαβών, ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, ηλεκτρονικές πληρωμές κα. “Γραμμή του Πολίτη”, “Γραμμή του Επιχειρηματία” και “Ημέρα του Πολίτη” (μία φορά το μήνα στην κάθε δημοτική κοινότητα) στο Δήμο Ωραιοκάστρου.