“Η πρόοδος δεν είναι παρά επανάσταση που γίνεται με φιλικό τρόπο”.

Βίκτωρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών και κατ΄επέκταση των Δήμων παραμένει ζητούμενο και εστία προβληματισμού.

Η υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων και των ενεργειακών αποθεμάτων καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων και την υιοθέτηση πολιτικών, οι οποίες θα περιορίσουν τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον. 

Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών-πολιτών είναι ο απώτερος στόχος και ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να το παραδώσουμε σε καλύτερη κατάσταση στις επόμενες γενιές.

Οι Δήμοι μοιραία, αλλά και αναγκαία, χρειάζεται να διαμορφώσουν έναν κατάλληλο προσανατολισμό, να αποτυπώσουν πολιτικές και να υλοποιήσουν δράσεις στα ζητήματα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η άμβλυνση των συνεπειών της είναι ένας εκ των βασικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε δήμους όπως του Ωραιοκάστρου με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, μεγάλη δασοκάλυψη και δυνατότητες υλοποίησης πολυεπίπεδων προγραμμάτων και έργων, οι προοπτικές είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητες.

Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως το Ωραιόκαστρο έχει το απαραίτητο δυναμικό, αλλά και εκείνη τη γεωγραφία και μορφολογία, προκειμένου να αποτελέσει έναν Δήμο-πρότυπο σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος ενώ είναι ενταγμένος σε ένα μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα, εντούτοις διατηρεί και μοναδική πανίδα και χλωρίδα, που συνήθως συναντάς εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Μέχρι σήμερα αυτή η ιδιομορφία του Δήμου μας δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ενός ολιστικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Δυστυχώς ο Δήμος Ωραιοκάστρου ακόμη αγκομαχά με έργα και παρεμβάσεις, που θα έπρεπε να είχαν περατωθεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως η αυτονόητη παροχή νερού με προδιαγραφές για πόσιμο σε όλες τις περιοχές που τον απαρτίζουν.

Στο πεδίο του περιβάλλοντος-αειφορίας προέχει η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Δήμου, η διαχείριση των απορριμμάτων-ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία και οι πολιτικές Zero Waste. Στην εξοικονόμηση ενέργειας προτεραιότητες είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και διαχείριση, ενώ η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει δράσεις εξυπηρέτησης του πολίτη, δημιουργικής απασχόλησης των νέων, υποστήριξης κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων, καθώς και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. Μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Ωραιοκάστρου είναι η ανάδειξη του ως ενός βιώσιμου τουριστικού προορισμού με εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη όλο το χρόνο και με ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προς επίρρωση όλων των παραπάνω θα προωθήσουμε συγκεκριμένα έργα, όπως η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Βιωματικού Πάρκου Ανακύκλωσης, Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης, καθώς η δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού-φόρουμ για την ήπια αξιοποίηση των δασών και τον αγροτουρισμό.

Στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας θα δρομολογήσουμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων, ώστε να αποτελούν ένα χώρο που δεν θα εξυπηρετεί μόνο στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων, αλλά και στην εκ νέου προώθηση των αντικειμένων (όπως έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ρούχα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια κλπ) για την επαναχρησιμοποίηση ή την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησή τους. 

 

Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους τύπους, τη συλλογή και τη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. 

 

Ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα της αγροδιατροφής.

 

Σταδιακή υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε πλατείες και εμπορικές οδούς.

 

Με χρήση μεγάλων κάδων, που θα υπάρχουν στα πράσινα σημεία, θα προωθηθεί η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κρεοπωλεία, μανάβικα κτλ).

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί έργα και προγραμματισμό. Πρωτίστως όμως απαιτεί ευρηματικότητα, φαντασία και διάθεση για προσφορά. Αυτά τα τελευταία είναι ακόμη ζητούμενα στον Δήμο Ωραιοκάστρου και εμείς σκοπεύουμε να τα κάνουμε πράξη και καθημερινότητα.